پیش ثبت نام TD-LTE یوزنت
به همراه کد شهرستان مانند مثال وارد نمایید

پیش ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

اپراتور یوزنت در بازه زمانی اعلام شده برای ادامه فرآیند ثبت نام با شما تماس خواهد گرفت